Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

czarno-biala-tecza
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask
czarno-biala-tecza
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabrzask brzask
0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
czarno-biala-tecza
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

February 25 2017

czarno-biala-tecza
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czarno-biala-tecza
7913 0a15
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czarno-biala-tecza
Reposted fromhysterie hysterie viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
4561 7e29

July 10 2015

czarno-biala-tecza
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
czarno-biala-tecza
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
1633 75c4
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

July 09 2015

czarno-biala-tecza
2502 b287
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl