Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

czarno-biala-tecza
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarno-biala-tecza
4256 33f2
Reposted fromliczbapi liczbapi viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarno-biala-tecza
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena viazodynniwie zodynniwie
czarno-biala-tecza
5188 8776 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viairmelin irmelin
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir
czarno-biala-tecza
Wygrywa dam kareta, znów się obejdę smakiem
— Piotr Rogucki
Reposted frommefir mefir
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
3040 f915
Reposted fromindie indie viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin

June 02 2017

czarno-biala-tecza
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viapsychodelik psychodelik
czarno-biala-tecza
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

May 16 2017

czarno-biala-tecza
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
czarno-biala-tecza
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
czarno-biala-tecza
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl