Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

czarno-biala-tecza
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viapsychodelik psychodelik
czarno-biala-tecza
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

May 16 2017

czarno-biala-tecza
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
czarno-biala-tecza
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
czarno-biala-tecza
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza

March 19 2017

czarno-biala-tecza
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
czarno-biala-tecza
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
czarno-biala-tecza
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

February 25 2017

czarno-biala-tecza
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czarno-biala-tecza
7913 0a15
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
czarno-biala-tecza
Reposted fromhysterie hysterie viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
4561 7e29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl