Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

czarno-biala-tecza
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
czarno-biala-tecza
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
1633 75c4
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

July 09 2015

czarno-biala-tecza
2502 b287
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin
czarno-biala-tecza
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
czarno-biala-tecza
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
czarno-biala-tecza
8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viajethra jethra
czarno-biala-tecza
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
czarno-biala-tecza
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapomruki pomruki
czarno-biala-tecza
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazodynniwie zodynniwie
czarno-biala-tecza
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viazodynniwie zodynniwie
czarno-biala-tecza
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazodynniwie zodynniwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl