Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

czarno-biala-tecza

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

czarno-biala-tecza
5642 cea0
czarno-biala-tecza
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
czarno-biala-tecza
4532 92cb 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
czarno-biala-tecza
czarno-biala-tecza
Jeśli kobieta jest dla kogoś światem, to ty jesteś jak świat dla mnie.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viadancingwithaghost dancingwithaghost
czarno-biala-tecza
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viazodynniwie zodynniwie
czarno-biala-tecza
2971 2b63
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
podczas gdy, na pożegnanie, tuliłeś mnie i życzyłeś mi wszystkiego dobrego w życiu, w myślach powtarzała jak mantre - 'pocałuj mnie, ten ostatni raz, pocałuj'
Reposted frommefir mefir
czarno-biala-tecza
Dziś w nocy płakałam radząc sobie z przedstanem tęsknoty za Tobą, na którą postanowiłam się zdecydować i przygotować, będąc istotą zupełnie wyczerpaną odrzuceniem i prośbą. To, jaką mnie pokochałeś, dawno straciło na znaczeniu. Stało się to z mojej winy. Dodatkowo nie chciałabym obwiniać Ciebie, tak bardzo cierpię i chyba dlatego, że Cię kocham, ale jesteś winny, jak to bywa w każdym związku. Każdy kij ma dwa końce. Nic tego nie zmienia. Tak samo jak i wszelkich rzeczy, jakie zaszły pomiędzy Tobą a mną. Tak wielki znak uczyniłeś mi na sercu, a potem czułam tylko odwierty na takie głębokości, które zwyczajnie ranią i jedynie tylko dosypujesz im piasku do zduszenia bólu. Zawsze jest jednak go za mało.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
Wiesz, ja dla niej chciałem to wszystko zrobić. Chciałem żyć, zbudować dom i domek w lesie, założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu, dobrach materialnych, fejmie w internetach. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi, obok niej. Żeby mieć pasje, żeby do pasji mieć motywację którą widzę w niej. Żeby móc budzić się obok niej, zrobić jej kawę i iść na spacer z królikiem. Bo ludziom wydaje się, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością, każdym jej uśmiechem, a kiedy uda ci się do niego doprowadzić, traktować to jako największy sukces. Tak samo traktować każdy jej sukces na który nie miałeś wpływu i być oparciem w porażce. To wielka sprawa, wielki sukces istnienia, dla kogoś. Mieć dla kogo. Jeszcze większy kiedy ten ktoś ci to odwzajemni. Szkoda, że mi się nie udało, że nie potrafiłem być dobrym człowiekiem, straciłem jedynego człowieka na którym w życiu mi zależało, z własnej kurwa głupoty. Nie róbcie tak. Dobranoc.
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
czarno-biala-tecza
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
czarno-biala-tecza
5556 e838 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
czarno-biala-tecza
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

June 11 2018

czarno-biala-tecza

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vialeann leann
czarno-biala-tecza
Reposted fromshakeme shakeme viaconvoitise convoitise
czarno-biala-tecza
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl