Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

czarno-biala-tecza
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
podczas gdy, na pożegnanie, tuliłeś mnie i życzyłeś mi wszystkiego dobrego w życiu, w myślach powtarzała jak mantre - 'pocałuj mnie, ten ostatni raz, pocałuj'
Reposted frommefir mefir
czarno-biala-tecza
Dziś w nocy płakałam radząc sobie z przedstanem tęsknoty za Tobą, na którą postanowiłam się zdecydować i przygotować, będąc istotą zupełnie wyczerpaną odrzuceniem i prośbą. To, jaką mnie pokochałeś, dawno straciło na znaczeniu. Stało się to z mojej winy. Dodatkowo nie chciałabym obwiniać Ciebie, tak bardzo cierpię i chyba dlatego, że Cię kocham, ale jesteś winny, jak to bywa w każdym związku. Każdy kij ma dwa końce. Nic tego nie zmienia. Tak samo jak i wszelkich rzeczy, jakie zaszły pomiędzy Tobą a mną. Tak wielki znak uczyniłeś mi na sercu, a potem czułam tylko odwierty na takie głębokości, które zwyczajnie ranią i jedynie tylko dosypujesz im piasku do zduszenia bólu. Zawsze jest jednak go za mało.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
czarno-biala-tecza
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viairmelin irmelin
czarno-biala-tecza
Wiesz, ja dla niej chciałem to wszystko zrobić. Chciałem żyć, zbudować dom i domek w lesie, założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu, dobrach materialnych, fejmie w internetach. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi, obok niej. Żeby mieć pasje, żeby do pasji mieć motywację którą widzę w niej. Żeby móc budzić się obok niej, zrobić jej kawę i iść na spacer z królikiem. Bo ludziom wydaje się, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością, każdym jej uśmiechem, a kiedy uda ci się do niego doprowadzić, traktować to jako największy sukces. Tak samo traktować każdy jej sukces na który nie miałeś wpływu i być oparciem w porażce. To wielka sprawa, wielki sukces istnienia, dla kogoś. Mieć dla kogo. Jeszcze większy kiedy ten ktoś ci to odwzajemni. Szkoda, że mi się nie udało, że nie potrafiłem być dobrym człowiekiem, straciłem jedynego człowieka na którym w życiu mi zależało, z własnej kurwa głupoty. Nie róbcie tak. Dobranoc.
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
czarno-biala-tecza
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
czarno-biala-tecza
5556 e838 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
czarno-biala-tecza
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

June 11 2018

czarno-biala-tecza

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vialeann leann
czarno-biala-tecza
Reposted fromshakeme shakeme viaconvoitise convoitise
czarno-biala-tecza
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaconvoitise convoitise

November 22 2017

czarno-biala-tecza
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarno-biala-tecza
4256 33f2
Reposted fromliczbapi liczbapi viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarno-biala-tecza
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena viazodynniwie zodynniwie
czarno-biala-tecza
5188 8776 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viairmelin irmelin
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
czarno-biala-tecza
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir
czarno-biala-tecza
Wygrywa dam kareta, znów się obejdę smakiem
— Piotr Rogucki
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl